Elektrik Piyasası

Fizibilite - Proje Değerlendirme (Validasyon) Çalışmaları

Elektrik piyasası yatırımları için piyasa analizi, konsept tasarım, şebeke bağlantı analizi, ekipman seçimi, yatırım ve işletme maliyet analizi, fiyat/tarife projeksiyonları, proje için teknik ve finansal performans değerlendirmesi, sensitivite analizleri, NPV ve IRR analizleri.

Temel Mühendislik Hizmetleri

Harita çalışmaları: Topografik haritalar, kamulaştırma haritaları, imar planı haritaları, plan profil

Saha etüdleri: Jeolojik araştırmalar, jeoteknik etüd ve araştırmalar, jeofizik araştırmalar, meteorolojik özellikler, çevresel duyarlı bölge analizi ve detay saha etüdleri.

Banka Raporları - Proje Değerlendirme & İzleme

Projenin izin ve ruhsatlar açısından incelenmesi, santral tasarımı ve projelerin uygunluğu, yıllık elektrik üretim hesaplamaları, yatırım ve işletme maliyetlerinin hesaplanması, ÇED ve Ekvator Prensiplerine uygunluk değerlendirmesi, iş programı ve yüklenicilerin kontrolü, zaman ve maliyet aşım riskleri ile idari risklerin analizi.

Özelleştirme Projeleri

Teknik durum analizi, ihale modeli çerçevesinde değerleme modelinin oluşturulması, yasal çerçeve analizi, projeksiyon ve tarife modeli, sensitivite analizleri, finansal modelleme çalışmalarına destek teknik analizler ve model girdilerinin analizi.

Yatırım Danışmanlığı 

Enerji sektöründe yatırım kararı alan firmalar için yasal çerçeve ve piyasa analizi, portföy planlama, proje ve ekipman seçimi ile yatırımcıya ait üretim-tüketim dengesi ve satış stratejisi konularında danışmanlık, analiz ve strateji geliştirme hizmetleri.

Proje Geliştirme

Elektrik üretim projeleri için yer seçimi, arazi mülkiyet hakları edinimi, yakıt tedarik ve şebeke bağlantı şartlarının tespiti, hidroelektrik ve güneş enerjisi projelerinde kaynak potansiyel değerlendirmesi, proje ön değerlendirme raporlarının hazırlanması, lisans başvurusu ve sürecin takibi ile finansman sürecinde teknik danışmanlık hizmetleri.