Doğalgaz Piyasası

Özelleştirme / Satın Alma & Birleşmeler

Teknik durum analizi, değerleme modelinin oluşturulması, yasal çerçeve analizi, tarife modeli, sensitivite analizleri, finansal modelleme çalışmalarına destek teknik analizler ve model girdilerinin analizi.

Danışmanlık Hizmetleri

Doğalgaz piyasası analizi, yasal çerçeve analizi, tarife modelleme, doğal gaz ticareti middle - back office yönetim danışmanlığı, faaliyet entegrasyon modelleri ve risk analizi.

Proje Değerlendirme ve İzleme Hizmetleri

Doğalgaz dağıtım ve toptan satış projelerinde kreditör kuruluşlar adına teknik/idari durum değerlendirme, validasyon ve finansman süreci boyunca izleme hizmetleri.

Mühendislik Hizmetleri

Doğalgaz yakıtlı santraller için şebeke bağlantı analizi, santral besleme hattı güzergah seçimi ve hat tasarımı.

İzin & Ruhsat İşlemleri

Doğalgaz piyasası faaliyetleri için lisans, teşvik, proje onayı, kapasite tahsisi ve piyasa kaydı işlemleri.